Budesonid

Budesonid anv√§nds f√∂r att behandla och f√∂rebygga astma. Astma √§r en vanlig, kronisk andningsbesv√§r som k√§nnetecknas av kronisk inflammation i luftv√§garna och associerade medluftv√§gs hyperresponsivitet. Det rapporteras av det globala initiativet f√∂r astma (GINA) som en mycket vanligt h√§lsoproblem som p√•verkar 1‚Äď16% av befolkningen i olika l√§nder globalt. Under slutet av 1900-talet √§ven efter att ha erk√§nt √∂kad sjukdoms medvetenhet och diagnos, f√∂rekomst och sjukligheten f√∂r astma √∂kade i m√•nga delar av v√§rlden. I en studie 2009 i v√§st Sverige f√∂rekomsten av l√§kardiagnostiserad astmauppskattades till 8,3%, vilket g√∂r det till ett av vanligaste sjukdomarna i Sverige. √Ąven om klinisk forskning tyder p√• det astmakontroll kan uppn√•s, kvarst√•r astma d√•ligt kontrollerad i verklig klinisk praxis och forts√§tter att vara ett folkh√§lsoproblem i m√•nga l√§nder. (se √§ven bilder.)

Här är fem vanliga frågor om budesonid och korta svar på var och en:

Fråga 1: Vad är budesonid och vad används det för?
Svar 1: Budesonid är en kortikosteroid som används för att behandla luftvägsrelaterade problem som astma och inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom.

Fråga 2: Hur administreras budesonid för astma?
Svar 2: Budesonid för astma kan administreras genom inhalatorer eller nebulisatorer för att minska inflammationen i luftvägarna.

Fråga 3: Vilka är vanliga biverkningar av budesonid?
Svar 3: Vanliga biverkningar inkluderar irritation i halsen, hosta, huvudvärk och sällan buksmärta. Långvarig användning i höga doser kan öka risken för vissa biverkningar.

Fråga 4: Hur fungerar budesonid för inflammatoriska tarmsjukdomar?
Svar 4: Budesonid används för att minska inflammation i tarmarna vid sjukdomar som Crohns sjukdom genom att hämma immunresponsen i tarmslemhinnan.

Fråga 5: Vilka försiktighetsåtgärder bör man vidta när man använder budesonid?
Svar 5: Det är viktigt att följa läkarens dosering och råd. Undvik plötsligt att sluta använda budesonid, speciellt vid långvarig användning, för att undvika eventuell försämring av symtom.

Forskning

Trots tillg√§nglighet av fastst√§llda behandlingsriktlinjer, m√•nga patienter med astma upplever fortfarande ih√•llande symtom fr√•n d√•ligt kontrolleradesjukdom, ofta k√§nnetecknad av astmaf√∂rv√§rringar. I Sverige har patienter med ofta astmaexacerbationer k√§nnetecknas avh√∂gre √•lder, √§r vanligtvis kvinnliga och har erfarenheten h√∂g f√∂rekomst av comorbiditeter; senaste fr√•n Janson et al. f√∂resl√•r att f√∂rb√§ttring beh√∂vs i den svenska sjukv√•rden f√∂r att f√∂rb√§ttra hanteringen av astma i dessa patientundergrupper. √Ėvergripande,den kliniska verkligheten √§r att astma √§r d√•ligtf√∂r en betydande del av patienterna med √•tf√∂ljande livsstilsbegr√§nsningar, psyko-logiska och sociala effekter, och en betydande b√∂rda f√∂r patientens livskvalitet. Inandning rekommenderas som prim√§radministreringsv√§g f√∂r l√§kemedel som anv√§nds f√∂rhantera astma. Men effektivitetenav inhalerad medicinering kan p√•verkas avfaktorer som √•lder, k√∂n, utbildning, inandningtionsteknik, typ av inhalator som anv√§nds och m√•nga andra faktorer.

Det √§r v√§l dokumenterat detanta en suboptimal inandningstekniken ha kliniska konsekvenser f√∂r behandlingeneffekt och efterf√∂ljande sjukdomskontroll. Bufomix Easyhaler ¬ģ (Orion Pharma, Espoo,Finland) √§r en torr pulverinhalator (DPI)godk√§nd i flera europeiska l√§nder f√∂r administrering av budesonid och formoterol ikombination f√∂r behandling av vuxna och ton√•ringar (12‚Äď17 √•r) med astma; en mild styrka formulering (80 / 4,5 lg) √§r ocks√• godk√§nd f√∂r anv√§ndning hos barn minst 6 √•r √•lder i Sverige. Kombinationsterapi av budesonid (en inhalerad kortikosteroid) och f√∂r-moterolfumarat (en l√•ngverkande b2-adrenergagonist) (B / F) har visat en tillsatseffekt f√∂r att lindra astmasymtom . B / FEasyhaler ¬ģ har visat liknandej√§mnhet j√§mf√∂rt med Symbicort Turbuhaler ¬ģ(AstraZeneca, Cambridge, Storbritannien) p√• klinisktfl√∂deshastigheter f√∂r vantluft. Denna studie anv√§nde fl√∂desluftpriser som samlats in fr√•n patienter med astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) av Malmberg et al., som rapporterade liknande in vitrofl√∂desberoende j√§mf√∂rt med tur-buhaler ¬ģ.

Terapeutisk ekvivalens och ekvivalent bronkdilaterande effekt har ocks√• rapporterats mellan de tv√• inhalatorerna i farmakokinetisk och in vitro / in vivo-korrelationmodelleringsstudier och motsvarande brons-chodilatoreffektivitet demonstrerades ocks√• i randomiserad, en-dos, fyra-period crossoverstudie. Den verkliga kliniska effektiviteten avB / F Easyhaler ¬ģ vid behandling av astma ivuxna polikliniker i rutinm√§ssig klinisk praxistice bekr√§ftades ocks√• i icke-randomiserad, √∂ppna studier genomf√∂rda iPolen och Ungern. Men det finns inga studier tillg√§ngliga som stratifierats av tidigare behandling-och d√§rf√∂r g√∂rs inga j√§mf√∂relser i verkliga livet tillg√§ngligt i en patientpopulation som har fr√•n B / F Turbuhaler ¬ģ till B / F Easyhaler. Befintliga data tyder p√• att patienter med astma och l√§kare i svensk allm√§npraktiktice √§r ovilliga att byta till en annan DPI;Ekberg-Jansson et al. rapporterade att byta inhalator, s√§rskilt utan prim√§rv√•rdbes√∂k, f√∂rknippades med minskad astmatrol vilket resulterar i en h√∂gre f√∂rv√§rringsgrad och fler polikliniska sjukhusbes√∂k j√§mf√∂rt medingen omkopplare. Resultaten av randomiserad kontrolleradf√∂rs√∂k kanske inte f√∂ruts√§ger v√§rdet p√• att byta patienter till en annan inhalator i verkligheten √∂va, d√§r inhalator teknik och anordningsegenskaper kan p√•verka effektiviteten. I dessutom √§r patient- och l√§kare-upplevd tillfredsst√§llande fraktion med inhalatorn √§r en viktig faktor k√∂ra efterlevnad och resultat f√∂r behandling. F√∂ljaktligen finns det ett behov av verkliga studierhos patienter med astma som unders√∂ker hur olika Ferent inhalatorenheter j√§mf√∂r i termer av enkelhetanv√§ndning, tid som kr√§vs f√∂r utbildning, acceptans och patientens eller l√§karens preferenser. Den aktuella verkliga studien genomf√∂rdes i sju prim√§rv√•rdscentraler i Sverige. Det syftar till att utv√§rdera om astmakontroll √§ruppr√§tth√•lls (dvs. icke-underl√§gsen) efter en omkopplingfr√•n B / F Turbuhaler ¬ģ till B / F Easyhaler ¬ģ

ref.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *